PRACOWITE PSZCZÓŁKI 20.04 2020R.

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

Temat dnia :Planeta Ziemia.

Czym jest natura?-rodzic zadaje pytanie dziecku, po czym następuje „burza mózgów”.Dziecko wysuwa swoje pomysły, a także  wysłuchuje pomysłów podanych przez rodzica, jeśli ma problem z wyjaśnieniem.Na koniec rodzic podsumowuje to ,co powiedziało dziecko, dodaje własne wyjaśnienia.

Natura czy człowiek?-Rodzic wysypuje na środek różne przedmioty np.reklamówka, długopis, owoc ,warzywo, gałązka z  drzewa, zeszyt, roślina doniczkowa, książka, kamień , bursztyn, muszla, słoma, kora ,orzech,zabawka.Dziecko bierze jeden przedmiot  i zastanawia się gdzie go umieścić, czy przy rysunku drzewa(przedmiot stworzony przez naturę )czy przy rysunku narzędzi(wytwór człowieka)

Drzewo i narzędzia

Czy to tu?-zabawa ruchowa utrwalająca nowe informacje.Rodzic kładzie po jednej stronie pokoju rysunek drzewa,a po drugiej stronie pokoju rysunek narzędzi.Bierze do ręki jeden z przedmiotów z poprzedniej zabawy i unosi .Dziecko biegnie jak najszybciej na tą stronę pokoju, w której leży obrazek pasujący do podniesionej rzeczy.

Quiz-zabawa z użyciem lizaków( wycinamy lizaka czerwonego i lizaka zielonego z kolorowego bloku technicznego)

Lizak WYCINAMY BEZ SERDUSZKA W ŚRODKU

DZieci za pomocą lizaków czerwony NIE, zielony TAK głosują czy element wymieniony przez rodzica należy do elementów naturalnych, można pokazać przedmioty z poprzednich zabaw lub wymienić nazwy,można wspomnieć o większych elementach jak fabryka, samolot, wodospad.

Praca w kartach pracy część 4-KP4.1a

JAk człowiek zmienił świat?-praca plastyczna.Dzieci otrzymują kartki oraz dowolne materały plastyczne(farby,pastele,kredki,flamastry. Kartkę trzeba przedzielić pionową kreską na pół.Po lewej stronie rysują środowisko naturalne,lewą stronę zaznaczamy niebieskim kółkiem, a po prawej (tej bez niebieskiego kółka)środowisko zmienione przez człowieka.

Krajobraz naturalny i przekształcony    TO TYLKO PRZYKŁAD

Przypomnienie piosenki Duszki, duszki, duszki leśne

 

Sekwencje-zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem WYPRAWKI W.53-54.Dzieciukładają przed sobą elementy, segregują je według koloru.Następnie R. UKŁADA RÓŻNE SEKWENCJE KOLORÓW, A DZIECKO MA ZA ZADANIE JE ODWZOROWAĆ.R. MOŻE PODAĆ KOLEJNOŚĆ SŁOWNIE LUB UŁOŻYĆ KAWAŁEK I PROSIĆ O DOKOŃCZENIE RYTMU.

DZIECI MŁODSZE-RODZICE WYCINAJĄ KÓŁECZKA O RÓŻNEJ WIELKOŚCI I RÓŻNYM KOLORZE . DZIECI WYKONUJĄ ZADANIE JAK POWYŻEJ.