Pracowite Pszczółki 30.04 2020r.

Temat dnia: Krajobraz Polski

1.Mapa Polski-przypomnienie wiadomości o mapie.Dziecko opowiada jakie wiadomości można odczytać z mapy.

Mapa Polski dla dzieci. Puzzle edukacyjne, 44 e...

Mapa Polski jak widzicie powyżej podzielone jest na obszary zwane województwami .Nasze województwo to ciemnoniebieski obszar na mapie z dwoma trykającymi się koziołkami Poznańskimi ,strojem mieszkańców poznania- bambrów oraz śliczną rudą wiewiórką.Polska ja widzicie na mapie po stronie północnej  czyli na górze ma morze, a na stronie południowej na  dole  góry.Mamy też stronę zachodnią na mapie to ta po lewej stronie i właśnie my na mapie znajdujemy się po lewej stronie oraz stronę wschodnią ,tą po prawej stronie i tutaj znajduje się nasza stolica Polski czyli Warszawa.

Mapa Polski. Makatka elektrostatyczna
Rzeka, która płynie przez całą naszą Polskę, widzicie tą niebieską nierówną linię ciągnącą się przez całą mapę? To właśnie WISŁA.
 Pejzaże-KP4 str 13 zadanie b
6.WPROWADZENIE LITERY J, j na wyrazie podstawowym JAGODA

JAGODA

Wprowadzenie litery za pomocą słowa podstawowego JAGODA.

1.Prosimy dziecko, aby wydzieliło pierwszą głoskę w wyrazach :jabłko, malina, truskawka, arbuz, jagoda .

2.Wydzielenie jednej głoski, by utożsamić ją póżniej z wprowadzaną literą w wyrazie „jagoda”

3.Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego.

• Wypowiadanie całego wyrazu, wybrzmiewanie sylab, głosek.
• Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.
• Wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska – rozłożenie rąk). • Liczenie głosek w wyrazie podstawowym.
• Określenie położenia głoski odpowiadającej wprowadzanej literze.
• Podawanie przykładowych wyrazów z taką samą głoską w nagłosie – jak w wyrazie podstawowym.
• Podawanie przykładowych wyrazów z głoską odpowiadającą wprowadzanej literze
w innych pozycjach: w śródgłosie i wygłosie.
Uwaga! Na tym etapie nie podajemy wyrazów z głoską w wygłosie, jeżeli następuje ubezdźwięcznienie, to znaczy np. przy wprowadzeniu d nie podajemy wyrazów typu lód; w pakiecie (ilustracje i modele głoskowe wyrazów na stronie wprowadzającej
w ćwiczeniach) przestrzegamy tej zasady.
• Określenie rodzaju głoski odpowiadającej wprowadzanej literze (samogłoska, spółgłoska)

wybrzmiewanie sylab połączone z tupaniem, uderzeniem o uda, z odkładaniem patyczków
– wybrzmiewanie i wyśpiewywanie głosek ze zróżnicowaną dynamiką (głośno, cicho), długo – samogłoski,

krótko – spółgłoski, (krótko wypowiadamy jedynie samogłoski nosowe – ą, ę)

4. Analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego.

• Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu z wykorzystaniem kartoników (czerwonych i niebieskich).
• Liczenie samogłosek i spółgłosek; podział wyrazu na sylaby.
• Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami.

• Wskazanie miejsca nowej litery w wyrazie i określenie rodzaju określanej przez nią głoski (samogłoska, spółgłoska).

5. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej.

– wyszukiwanie imion dzieci z grupy rozpoczynających się wprowadzaną literą i podanie informacji
o rozpoczynaniu ich pisowni wielką literą (zwłaszcza w przypadku pierwszych wprowadzanych liter)

 

6. Demonstracja nowej litery pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

• Pokaz pisania litery – na tablicy, bez liniatury i w liniaturze, zwrócenie uwagi
na kierunek pisania. Omówienie miejsca zapisu litery małej i wielkiej w liniaturze. Posługiwanie się pojęciami: pole górne, środkowe, dolne.
• Analiza kształtu litery.

– ćwiczenia małej motoryki przygotowującej do pisania (gimnastyka rąk) – kojarzenie kształtu litery z przedmiotem z otoczenia
– układanie liter z własnego ciała (ćwiczenia w grupach)

7. Nauka pisania litery.

• Ćwiczenia w pisaniu bezśladowym: palcem w powietrzu, na blacie ławki, w pudełku z piaskiem lub kaszą manną, na płaszczyźnie poziomej i pionowej, w pozycji siedzącej i stojącej itp.
• Ćwiczenia w pisaniu na foliogramie: pisanie litery dużego formatu bez liniatury, pisanie w poszerzonej liniaturze, pisanie w znormalizowanej liniaturze.

• Ćwiczenia w pisaniu na papierze: pisanie w poszerzonej liniaturze po śladzie
i samodzielnie, pisanie małej i wielkiej litery w izolacji po śladzie i samodzielnie
w znormalizowanej liniaturze.

• Pisanie nowej litery małej i wielkiej

– modelowanie wprowadzanych liter z drucika kreatywnego, modeliny lub plasteliny
– wspólne (każde dziecko podchodzi i maluje jedną literę) wykonanie dywanu literowego farbami plakatowymi na dużym arkuszu papieru zawieszonym pionowo na ścianie lub położonym na złączonych stolikach
– pisanie liter klejem na kartce i wysypywanie śladu np. kaszą
– układanie liter z włóczki (przyklejanie jej)
– układanie liter ze skakanek lub liny na podłodze
– wyskakiwanie nowo poznanej litery obunóż na podłodze
– wyszukiwanie nowo poznanych liter ukrytych na rysunku
– rysunki kreatywne na bazie kształtu poznanej litery, np. parasol – litera p, okulary – litera o

Praca z KP4 str 12

Zabawa z W.7-ozdabianie szablonu litery

Zabawa z W.20a-rozpoznawanie nowej litery wśród innych liter

Zabawy w ogrodzie przy domowym-kreślenie litery kredą na chodniku lub patykiem po piasku.

 

Skip to content