Święto Chrztu Polski-

Dzieci z grup najstarszych mogły zapoznać się z historią ważnego wydarzenia –  Chrzest  księcia Mieszka I. To  przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Począwszy od tego ważnego wydarzenia polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej.