Wyjazd do Jupilandu – Zdziechowa

Przedszkolaki jadą do Jupilandu:

  • 23 września (poniedziałek): Poszukiwacze (5-latki) i Wynalazcy (5 i 6-latki),

  • 30 września (poniedziałek): Badacze (2,5-latki),

Zdobywcy (3-latki), Myśliciele (3-latki) i Tropiciele (4-latki).

Koszt autobusu pokrywa Rada Rodziców.

Koszt pobytu dziecka w Jupilandzie (10 zł) pokrywają rodzice. Płatne u wychowawców grup.