Ocena jadłospisu po przeprowadzonej kontroli.

Dnia 29.09.2021r. w placówce w Pyszczynie odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie. Podczas kontroli dokonano analizy i oceny jadłospisu dekadowego.

Poniżej przedstawiamy wyniki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z przeprowadzonej  kontroli.

Ocena jadłospisu w przedszkolu.

Ocena jadłospisu w przedszkolu