Pracowite Pszczółki 21.04 2020r.

Witam Was kochani♥

Oto temat na dzisiaj: Dbamy o środowisko.

1.Zabawy plastyczne.Doskonalenie motoryki małej podczas cięcia nożyczkami.

2.Co to znaczy dbać o środowisko?Dzieci kończą zdanie.Dbać o środowisko to znaczy…(proszę nakierować dzieci na temat ochrony zwierząt i dbanie o nie, segregacja odpadów)

3.”Smutny widok”-prezentacja zdjęć przedstawiających tereny czyste oraz zanieczyszczone.Dziecko zastanawia się według jakiego kryterium podzielić obrazki na grupy.Następnie wyjaśnia jakie kryterium wybrało i dlaczego.

Zdjęcia przedstawiające tereny czyste i zanieczyszczone

4.Jak pomóc naszej planecie?-Giełda pomysłów .Rodzic zadaje pytanie dziecku „Jak pomóc naszej planecie?i  tym samym wywołuje dyskusje.Następnie dziecko rysuje swoje propozycje na dużej kartce papieru.

5.Zagrożone-ROZMOWA NA TEMAT ZWIERZĄT ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM.Dzieci podają nazwy wszystkich zwierząt.Rodzic wyjaśnia dziecku, że tych zwierząt jest na świecie bardzo mało,bo ludzie na nie polują lub niszczą ich środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę.Wprowadzenie nowego terminu: „zwierzęta zagrożone wyginięciem”

ZWIERZĘTA ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM

 

6.WPROWADZENIE LITERY Z, z

zebra

Wprowadzenie litery za pomocą słowa podstawowego ZEBRA.Wykorzystujemy zdjęcia z poprzedniego ćwiczenia plus zdjęcie zebry.

1.Prosimy dziecko, aby wydzieliło pierwszą głoskę w wyrazach :tygrys, nosorożec, niedźwiedź, goryl, słoń i zebra.

2.Wydzielenie jednej głoski, by utożsamić ją póżniej z wprowadzaną literą w wyrazie „zebra”

3.Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego.

• Wypowiadanie całego wyrazu, wybrzmiewanie sylab, głosek.
• Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.
• Wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska – rozłożenie rąk). • Liczenie głosek w wyrazie podstawowym.
• Określenie położenia głoski odpowiadającej wprowadzanej literze.
• Podawanie przykładowych wyrazów z taką samą głoską w nagłosie – jak w wyrazie podstawowym.
• Podawanie przykładowych wyrazów z głoską odpowiadającą wprowadzanej literze
w innych pozycjach: w śródgłosie i wygłosie.
Uwaga! Na tym etapie nie podajemy wyrazów z głoską w wygłosie, jeżeli następuje ubezdźwięcznienie, to znaczy np. przy wprowadzeniu d nie podajemy wyrazów typu lód; w pakiecie (ilustracje i modele głoskowe wyrazów na stronie wprowadzającej
w ćwiczeniach) przestrzegamy tej zasady.
• Określenie rodzaju głoski odpowiadającej wprowadzanej literze (samogłoska, spółgłoska)

wybrzmiewanie sylab połączone z tupaniem, uderzeniem o uda, z odkładaniem patyczków
– wybrzmiewanie i wyśpiewywanie głosek ze zróżnicowaną dynamiką (głośno, cicho), długo – samogłoski,

krótko – spółgłoski, (krótko wypowiadamy jedynie samogłoski nosowe – ą, ę)

4. Analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego.

• Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu z wykorzystaniem kartoników (czerwonych i niebieskich).
• Liczenie samogłosek i spółgłosek; podział wyrazu na sylaby.
• Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami.

• Wskazanie miejsca nowej litery w wyrazie i określenie rodzaju określanej przez nią głoski (samogłoska, spółgłoska).

5. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej.

– wyszukiwanie imion dzieci z grupy rozpoczynających się wprowadzaną literą i podanie informacji
o rozpoczynaniu ich pisowni wielką literą (zwłaszcza w przypadku pierwszych wprowadzanych liter)

 

6. Demonstracja nowej litery pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

• Pokaz pisania litery – na tablicy, bez liniatury i w liniaturze, zwrócenie uwagi
na kierunek pisania. Omówienie miejsca zapisu litery małej i wielkiej w liniaturze. Posługiwanie się pojęciami: pole górne, środkowe, dolne.
• Analiza kształtu litery.

– ćwiczenia małej motoryki przygotowującej do pisania (gimnastyka rąk) – kojarzenie kształtu litery z przedmiotem z otoczenia
– układanie liter z własnego ciała (ćwiczenia w grupach)

7. Nauka pisania litery.

• Ćwiczenia w pisaniu bezśladowym: palcem w powietrzu, na blacie ławki, w pudełku z piaskiem lub kaszą manną, na płaszczyźnie poziomej i pionowej, w pozycji siedzącej i stojącej itp.
• Ćwiczenia w pisaniu na foliogramie: pisanie litery dużego formatu bez liniatury, pisanie w poszerzonej liniaturze, pisanie w znormalizowanej liniaturze.

• Ćwiczenia w pisaniu na papierze: pisanie w poszerzonej liniaturze po śladzie
i samodzielnie, pisanie małej i wielkiej litery w izolacji po śladzie i samodzielnie
w znormalizowanej liniaturze.

• Pisanie nowej litery małej i wielkiej

– modelowanie wprowadzanych liter z drucika kreatywnego, modeliny lub plasteliny
– wspólne (każde dziecko podchodzi i maluje jedną literę) wykonanie dywanu literowego farbami plakatowymi na dużym arkuszu papieru zawieszonym pionowo na ścianie lub położonym na złączonych stolikach
– pisanie liter klejem na kartce i wysypywanie śladu np. kaszą
– układanie liter z włóczki (przyklejanie jej)
– układanie liter ze skakanek lub liny na podłodze
– wyskakiwanie nowo poznanej litery obunóż na podłodze
– wyszukiwanie nowo poznanych liter ukrytych na rysunku
– rysunki kreatywne na bazie kształtu poznanej litery, np. parasol – litera l, okulary – litera o

Praca w KP4.2a,KP42b

Praca z W.12-ozdabianie szablonu litery dowolnym materiałem

Kamyczek-tradycyjna zabawa, śpiewanki/rymowanki

Leży sobie kamyk na środku podwórka, a w kamieniu dziurka, a w tej dziurce ,co? Dziecko udaje jakieś zwierzątko ,a rodzic odgaduje co to za zwierze.Następnie zamiana ról.

Zabawy na ogrodzie przy domowym ,spacer po lesie lub parku.Przejażdżka rowerowa z rodzicami.